8 mln zł dla Gminy Strzyżów na inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizację

 

Ponad 8 mln zł trafi do budżetu Gminy Strzyżów na realizację inwestycji wodnociągowych i kanalizacyjnych. Środki pochodzić będą z budżetu państwa, które na realizację zadań w tym zakresie w gminach przeznaczy 4 mld zł. Jak podaje Serwis Samorządowy PAP trafią one jeszcze w tym roku do 1714 samorządów w całym kraju. 1 mld zł trafi na przedsięwzięcia w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, a 3 mld zł na projekty związane z kanalizacją.

liczba wyświetleń: 310 dodano: 2021-11-06

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - badanie kontrolne

 

Od 12 do 24 listopada br. Główny Urząd Statystyczny będzie prowadził badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 r. Badanie ma na celu oszacowanie błędu pokrycia i jest podstawowym sposobem oceny danych uzyskanych w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i mieszkań...

liczba wyświetleń: 125 dodano: 2021-11-05

Ważne zmiany w dowodach osobistych! Skrócona obsługa mieszkańców 5 listopada

 

W związku z wejściem w życie nowych zapisów ustawy o dowodach osobistych, w piątek 5 listopada 2021 r. sprawy związane z dowodami osobistymi będzie można załatwić w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie do godziny 12:00. Przyjmowanie wniosków o wydanie i unieważnienie dowodu osobistego czy zgłoszenie jego utraty będzie się w tym dniu odbywało krócej w całym kraju w związku z wdrożeniem nowej wersji...

liczba wyświetleń: 131 dodano: 2021-11-02

Program Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „GRANTY PPGR”

 

W ramach programu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” istnieje możliwość sfinansowania zakupu sprzętu komputerowego dla dzieci z terenu gminy Strzyżów, których krewni w linii prostej (tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, opiekunowie prawni) byli pracownikami Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarstw Rolnych. Program jest finansowany z funduszy europejskich. Celem programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do...

liczba wyświetleń: 732 dodano: 2021-10-28

Komunikat PINB w Strzyżowie do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

 

W związku z rozpoczętym sezonem grzewczym oraz zdarzającymi się przypadkami zatruć tlenkiem węgla, przypominam właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, a szczególnie budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz zamieszkania zbiorowego, o obowiązku poddawania obiektów budowlanych kontrolom okresowym stanu technicznego zgodnie z wymogami art. 62 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późniejszymi zmianami), a w szczególności o konieczności sprawdzania stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) i instalacji gazowych (jeżeli...

liczba wyświetleń: 155 dodano: 2021-10-28

Informacje o projekcie "Wybierz akTYwność!"

 

AMD GROUP Michał Drymajło informuje, iż od 01.10.2021 r. realizuje projekt pt. „Wybierz akTYwność!” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe RPO WP 2014-2020 oraz z budżetu...

liczba wyświetleń: 104 dodano: 2021-10-28

Zakończono kolejny etap prac na strzyżowskim stadionie

 

Zakończył się kolejny etap prac związanych z realizacją zadania „Przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego w Strzyżowie”. Za kwotę blisko 870 tys. wybudowano drogę pożarową do budynku szatniowo-biurowego. - Prace budowalne już się zakończyły, aby można było korzystać z drogi, musimy jeszcze uzyskać pozwolenie na jej użytkowanie od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego – tłumaczy zastępca burmistrza Paweł...

liczba wyświetleń: 290 dodano: 2021-10-26

INSTALACJE OZE - ważny komunikat!

 

Zgodnie z wymaganiami projektu pn. „Odnawialne źródła energii w gminie Strzyżów”, w ramach którego wykonywane były instalacje odnawialnych źródeł energii (OZE) z dofinansowaniem z funduszy europejskich, gmina ma obowiązek corocznego przekazywania informacji o ilości wyprodukowanej energii elektrycznej i energii cieplnej przez zamontowane instalacje...

liczba wyświetleń: 1000 dodano: 2021-10-22

Trwa budowa chodnika przy DW nr 988 w Dobrzechowie

 

Nowy odcinek, który pojawi się na długości około 140 mb, to ostatni etap prac związanych z budową chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej w Dobrzechowie. Inwestycja w znaczący sposób poprawi bezpieczeństwo pieszych uczestników ruchu w tej części miejscowości, bowiem jest to trasa mocno uczęszczana przez pieszych - w jej zasięgu znajdują się sklepy, przychodnia oraz stacja...

liczba wyświetleń: 292 dodano: 2021-10-22

Gminny Konkurs Wiedzy o Mieście i Gminie Strzyżów

 

Ósmego października 2021 roku po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią, w naszej szkole odbył się Gminny Konkurs Wiedzy o Mieście i Gminie Strzyżów. W konkursie wzięło udział 8 szkół podstawowych z terenu Gminy Strzyżów. Poszczególne szkoły były reprezentowane przez trzyosobowe drużyny, które przyjechały pod opieką swoich nauczycieli. Zaszczyt bycia gospodarzem tegorocznej imprezy zawdzięczamy naszym uczniom. To oni w ostatnim konkursie zdobyli I miejsce. Regulamin tego właśnie konkursu zakłada, iż organizatorem i pomysłodawcą kolejnych zmagań jest szkoła, której drużyna została...

liczba wyświetleń: 244 dodano: 2021-10-20
 
 

Budżet obywatelski 2017