Urząd Miejski w Strzyżowie

ul. Przecławczyka 5, 38-100 Strzyżów
tel. 17 2761 354, fax 17 2763 219
www.strzyzow.pl, e-mali: gmina@strzyzow.pl

LEŚNY MINI PARK LINOWY

Miejscowość: Strzyżów

Szczegółowy opis projektu zadania

Projekt dotyczy poszerzenia istniejącej infrastruktury ulicy Kombatantów o leśny mini park linowy dla dzieci, który będzie zlokalizowany na działce nr ewid. 184/16 tj. obok wiaty z grillem zarządzanej przez Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie. Takie położenie pozwoli na stworzenie warunków bezpiecznej i aktywnej zabawy dla całej rodziny.

1) Budowa parkanu odgradzającego strumień w miejscach zagrażających bezpieczeństwu.
2) Mini park linowy (mostek wiszący) o długości ok 30 m.
3) Wyrównanie powierzchni pod urządzeniem.

Dla całego obszaru przewidziana powierzchnia trawiasta. Wiszący mostek będzie spełniać normy bezpieczeństwa (atest) pozwalające na wszechstronny rozwój bawiących się na nim dzieci.

Mostek wiszący :
Nogi konstrukcyjne - kantówka drewniana zaokrąglona o przekroju 95mm x 95 mm malowana;
Podesty - drewno tarasowe impregnowane próżniowo-ciśnieniowo; Kotwy - stal ocynkowana kąpielowo; Zaślepki - tworzywo sztuczne; Parkan: drewno impregnowane o wysokości 1m.

Uzasadnienie realizacji zadania

Celem projektu jest utworzenie ciekawego, przyjaznego miejsca, które pozwoli na zaspokojenie potrzeb ruchowych dzieci w wieku 3-12 lat. Mostek wiszący będzie ogólnodostępny tzn. będą mogli z niego korzystać nie tylko mieszkańcy naszego miasta, ale również osoby zamieszkujące teren całej gminy Strzyżów oraz osoby odwiedzające nasze miasto. Miejsce to będzie pełniło również rolę integracji środowiska lokalnego, ponieważ stanie się ośrodkiem wspólnych spotkań dzieci, rodziców, dziadków. Pozwoli na zacieśnienie więzi, powstawaniu pozytywnych relacji. Tym samym projekt przyczyni się do prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci, młodzieży i dorosłych, a także będzie miejscem, które urozmaici spędzanie wolnego czasu.

Miejsce to przyczyni się również do wzrostu atrakcyjności miejscowości pod względem turystycznym jak i krajobrazowym, a także będzie miłym miejscem do spędzania wolnego czasu.

Szacunkowe koszty zgłaszanego zadania

Lp. Składowe części zadania Szacunkowe koszty brutto
1.  Mały park linowy 25 000,00 zł
2.  Parkan 10 000,00 zł
3.  Przygotowanie terenu pod urządzenie 5 000,00 zł
  OGÓŁEM: 40 000,00 zł

Liczba odsłon: 3282

Ilość głosów: 332