Urząd Miejski w Strzyżowie

ul. Przecławczyka 5, 38-100 Strzyżów
tel. 17 2761 354, fax 17 2763 219
www.strzyzow.pl, e-mali: gmina@strzyzow.pl

REAKTYWACJA PLACU ZABAW NA OSIEDLU POD ŁETOWNIĄ - projekt odrzucony

Miejscowość: Strzyżów

Szczegółowy opis projektu zadania

Uporządkowanie, wyrównanie i zagospodarowanie terenu pod plac zabaw na Osiedlu pod Łętownią. Na placu konieczne jest postawienie zestawów zabawowych dla dzieci starszych i młodszych, oraz zaopatrzenie placu w ławki. Poprawienie bezpieczeństwa wpłynie na jakość i efektywność spędzenia czasu na świeżym powietrzu.
Inwestycja pozwoli na stworzenie warunków bezpiecznej i aktywnej zabawy dla całej rodziny.
W skład projektu wchodzi:
- huśtawka 6-osobowa
- huśtawka 2-osobowa
- atlas
- 3 ławki
- zjeżdżalnia
- bujak konik

Uzasadnienie realizacji zadania

Stworzenie dzieciom bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu.
Istnieje ogromna potrzeba stworzenia dla dzieci miejsca, w którym będą mogły bezpiecznie się bawić. Proponowany w tym miejscu wielofunkcyjny plac zabaw, będzie idealnie służył nie tylko mieszkańcom osiedla, ale również innym dzieciom z okolicy. Plac zabaw będzie pełnił ważną funkcję społeczną, gdyż pozwoli dzieciom oderwanym od telewizorów i komputerów, bezpiecznie i aktywnie spędzać czas wśród rówieśników, zawierać nowe znajomości, uczyć się i bawić.

Szacunkowe koszty zgłaszanego zadania

Lp. Składowe części zadania Szacunkowe koszty brutto
1.  Huśtawka 6-osobowa 12 600,00 zł
2.  Huśtawka 2-osobowa 2 700,00  zł
3.  Atlas 6 600,00 zł
4. 3-ławki 2 550,00 zł
5. Zjeżdżalnia 10 000,00 zł
6. Bujak konik 1 200,00 zł
  OGÓŁEM: 35 650 ,00 zł

Uzasadnienie dotyczące niespełnienia przez projekt zadania warunków formalno-prawnych

Podzespół ds. Weryfikacji po stwierdzeniu istotnych braków formalno-merytorycznych niezbędnych do prawidłowej analizy projektu zadania pn. „Reaktywacja placu zabaw na Osiedlu pod Łętownią” nie otrzymał od osoby reprezentującej grupę mieszkańców skorygowanego formularza zgłoszeniowego projektu zadania do Budżetu Obywatelskiego. Ostatecznie pomysłodawca wycofał projekt.

Liczba odsłon: 762