Urząd Miejski w Strzyżowie

ul. Przecławczyka 5, 38-100 Strzyżów
tel. 17 2761 354, fax 17 2763 219
www.strzyzow.pl, e-mali: gmina@strzyzow.pl

PLAC ZABAW W BRZEŻANCE

Miejscowość: Brzeżanka

Szczegółowy opis projektu zadania

Projekt dotyczy utworzenia placu zabaw w miejscowości Brzeżanka na działce nr ewid. 47. Mieści się na niej Szkoła Podstawowa i powstające boisko sportowe, plac zabaw będzie zatem częścią tego kompleksu dla najmłodszych. Działka jest zlokalizowana w centrum miejscowości – takie jej umiejscowienie stwarza korzystne warunki dla zabawy oraz rozwoju dzieci i młodzieży z naszej wsi. Plac będzie składał się z następujących urządzeń:
• Karuzela krzyżowa 1 szt.
• Huśtawka podwójna 1 szt.
• Bujak motor 1 szt.
• Huśtawka ważka 1 szt.
• Sześciokąt wielofunkcyjny 1 szt.
• Komplet sprawnościowy 1 szt.
Zamontowane urządzenia będą spełniać wszelkie potrzebne normy bezpieczeństwa oraz zostanie zachowana tzw. strefa bezpieczeństwa czyli wolna przestrzeń wokół każdego urządzenia.

Uzasadnienie realizacji zadania

Celem niniejszego projektu jest stworzenie bezpiecznego i nowoczesnego placu zabaw dla mieszkańców Brzeżanki, który zapewnieni odpowiednie warunki do aktywnej rozrywki na świeżym powietrzu i pozwoli dzieciom trenować umiejętności społeczne polegające na nauce współpracy, kreatywności, a także poprawi jakość zabawy. Aktualnie nie ma w naszej miejscowości publicznego miejsca, w którym dzieci same, czy też z opiekunami mogłyby spędzić swój wolny czas.
Utworzenie ogólnodostępnego, otwartego placu zabaw, pozwoli na zaspokojenie potrzeb ruchu dzieci i młodzieży, będzie miejscem spotkań, przyczyni się zarówno do zacieśniania więzi między dziećmi oraz ich opiekunami, jak i do prawidłowego rozwoju najmłodszych oraz zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturalnych naszych mieszkańców.
Plac będzie dostępny nie tylko dla mieszkańców wsi, ale także dla wszystkich odwiedzających naszą miejscowość, co wpłynie korzystnie na rozwój wsi, przyczyni się do wzrostu atrakcyjności miejscowości pod względem walorów turystycznych i estetycznych, a przede wszystkim spełni marzenie wszystkich - w szczególności najmłodszych - mieszkańców.

Projekt warunkowo dopuszczony do realizacji.

Szacunkowe koszty zgłaszanego zadania

Lp. Składowe części zadania Szacunkowe koszty brutto
1.  Karuzela krzyżowa 4 557,00 zł
2.  Huśtawka podwójna 2 337,00 zł
3.  Komplet sprawnościowy 3 772,00 zł
4.  Bujak motor 993,00 zł
5.  Huśtawka ważka 934,00 zł
6.  Sześciokąt wielofunkcyjny 4 607,00 zł
7.  Mapka do celów projektowych i opis techniczny 2 800,00 zł
  OGÓŁEM: 20 000,00 zł 

Liczba odsłon: 1495

Ilość głosów: 105