Urząd Miejski w Strzyżowie

ul. Przecławczyka 5, 38-100 Strzyżów
tel. 17 2761 354, fax 17 2763 219
www.strzyzow.pl, e-mali: gmina@strzyzow.pl

BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO PRZY DRODZE GMINNEJ W GBISKACH

Miejscowość: Gbiska

Szczegółowy opis projektu zadania

Wykonanie oświetlenia drogowego przy drodze gminnej biegnącej od ul. Gajowej w kierunku Pana Gałuszki na działkach nr: 291/2;282/2;281/2;280/2. Oświetlony będzie odcinek drogi na długości ok. 250 m. Lampa typu LED - linia kablowa prowadzona wykopem ziemnym , słupy stalowe. Na tym odcinku będzie postawione cztery lampy oświetleniowe. Inwestycja wymaga pozwolenia na budowę. Dokumentacja projektowa jest w trakcie realizacji, zostały na nią zabezpieczone pieniądze z Funduszu Sołeckiego na 2018 rok.

Uzasadnienie realizacji zadania

Celem realizacji powyższego zadania jest poprawa bezpieczeństwa i warunków życia obywateli zamieszkałych w tamtym rejonie (należy zauważyć, że w tym rejonie powstają nowe domy mieszkalne).

Budowa oświetlenia znacznie poprawi wizerunek miejscowości oraz uatrakcyjni tereny inwestycyjne.

Szacunkowe koszty zgłaszanego zadania

Lp. Składowe części zadania Szacunkowe koszty brutto
1.  Budowa oświetlenia 20 000,00 zł
  OGÓŁEM: 20 000,00 zł

Liczba odsłon: 769

Ilość głosów: 76