Urząd Miejski w Strzyżowie

ul. Przecławczyka 5, 38-100 Strzyżów
tel. 17 2761 354, fax 17 2763 219
www.strzyzow.pl, e-mali: gmina@strzyzow.pl

ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ REKREACYJNYCH W GODOWEJ

Miejscowość: Godowa

Szczegółowy opis projektu zadania

Realizacja zadania pn. „Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych w Godowej” zakłada zakup i montaż 20 szt. ławek z oparciem, 20 szt. ławek bez oparcia, 7 stolików, 10 sztuk koszy na śmieci, 5 sztuk stojaków spiralnych na rowery oraz 5 sztuk namiotów.
Zadanie będzie realizowane na działkach o numerach 2854/5 – przy Zespole Szkół i Świetlicy Wiejskiej, 2858 – przy altanie rekreacyjnej. Na działkach 2859/1 i 2859/2 – na płycie stadionu sportowego KS Godowa, na działce nr 1358 – przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Godowej Dolnej oraz działkach 3958 i 3957/1 – teren przy Ochotniczej Straży Pożarnej Godowa Górna i teren istniejącego boiska sportowego.

Przedstawione lokalizacje stanowią centra wsi, ponieważ w dużej mierze skupia się tutaj życie rekreacyjne, sportowe, wypoczynkowe, społeczne i kulturalne mieszkańców Godowej.
To atrakcyjne położenie pozwoli w dużej mierze stworzyć bezpieczne miejsce do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz wypoczynku.

Zadanie dotyczy zakupu i montażu niżej wymienionych elementów:

1/ zakup 10 szt. sztuk koszy na śmieci z daszkiem- metalowych uzupełnionych drewnianymi elementami o pojemności min. 50 litrów, gwarancja na produkt min. 5 lat, którego cena jednostkowa wynosi 295,00 zł netto oraz montowanej do kosza podstawy betonowej o wartości 40 zł netto, co daje po doliczeniu podatku VAT całkowitą kwotę 4 120,50 zł brutto,

2/ 20 sztuk ławek bez oparcia, o długości min. 180 cm, wysokości siedzenia około 45 cm, głębokości 45 cm, podstawa konstrukcji profil metalowy min. 40mmx40mm lub rura o min. średnicy 48mm lub odlew żeliwny lakierowany, podstawa konstrukcji winna zapewniać stabilne ustawienie w terenie nieutwardzonym (szerokie stopy, lub poprzeczka dolna przy podłożu), listwy na siedzisko drewno naturalne o grubości min. 40mm i szerokości min. 90mm, gwarancja na produkt min. 5 lat. Cena netto wynosi 295 zł, co po doliczeniu podatku VAT wynosi ogółem 7 257,00 zł brutto,

3/ 20 sztuk ławek z oparciem, o długości min. 180 cm, wysokości siedziska około 45 cm, wysokości całkowitej z oparciem min. 70 cm, szerokości siedzenia min. 40 cm, podstawa konstrukcji profil metalowy min. 40mmx40mm lub rura o min. średnicy 48mm lub odlew żeliwny lakierowany, podstawa konstrukcji winna zapewniać stabilne ustawienie w terenie nieutwardzonym (szerokie stopy, lub poprzeczka dolna przy podłożu), listwy na siedzisko drewno naturalne o grubości min. 40mm i szerokości min. 90mm, gwarancja na produkt min. 5 lat. Cena netto za sztukę wynosi 390,00 zł, co po doliczeniu podatku VAT daje kwotę 9 594,00 zł brutto,

4/ 7 sztuk stolików – o długości min. 180 cm, wysokości całkowita min. 70 cm, szerokość blatu min. 65 cm, podstawa konstrukcji profil metalowy min. 40mmx40mm lub rura o min. średnicy 48mm lub odlew żeliwny lakierowany, podstawa konstrukcji winna zapewniać stabilne ustawienie na terenie nieutwardzonym (szerokie stopy, lub poprzeczka dolna przy podłożu), blat- drewno naturalne o grubości min. 30mm i szerokości min. 100mm i długości listew min. 1500 mm, gwarancja na produkt min. 5 lat. Cena jednostkowa netto wynosi 480,00 zł, co po doliczeniu podatku VAT daje kwotę 4 132,80zł brutto,

5/ 5 sztuk stojaków na rowery na min. 5 rowerów każdy– uniwersalny ocynkowany stojak na rowery z ew. możliwością obustronnego parkowania, podstawa konstrukcji rura ocynkowana o min. średnicy 25mm lub profil metalowy ocynkowany min. 30mmx30mm z możliwością mocowania do podłoża, gwarancja na produkt min. 10 lat. Cena netto za sztukę wynosi 763,48 co pod doliczeniu podatku VAT daje łączną kwotę w wysokości 4 695,40zł brutto,

6/ 5 sztuk namiotów- namioty rozkładane ekspresowo o konstrukcji stalowej lub aluminiowej o wymiarach 3mx6m, dach tkanina poliestrowa z wykonanym nadrukiem na poszyciu bocznym, materiał na dach poliester 235 gr / m²/ 300 cm słupa wody i parametry wyższe, wraz z obciążnikiem betonowym i wysyłką kurierską, gwarancja na produkt min. 5 lat, daje to łączną kwotę w wysokości 10 100,00 zł brutto.

Uzasadnienie realizacji zadania

Głównym celem realizacji przedmiotowego zadania jest stworzenie miejsc do wypoczynku i przyjemnego spędzania wolnego czasu zarówno dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych oraz utrzymania należytej czystości w naszej miejscowości.
Poprzez działania zrealizowane m.in. poprzez poprzednie edycje Budżetu Obywatelskiego (2017 i 2018 roku) miejscowość Godowa wzbogaciła się o urządzenia rekreacyjne, elementy placu zabaw oraz altanę. W związku z tym koniecznym wydaje się dalsze uzupełnienie istniejącej infrastruktury o ławki, stoliki, stojaki na rowery, kosze na śmieci, czy namioty, które będą wykorzystywane przez mieszkańców i organizacje działające w naszej miejscowości: Ochotnicza Straż Pożarna Godowa Dolna i Ochotnicza Straż Pożarna Godowa Górna, Klub Sportowy Godowa, Koło Gospodyń Wiejskich czy też Towarzystwo przyjaciół Godowej przy realizacji różnego rodzaju imprez kulturalnych czy też sportowych.

Uzupełnienie istniejącej infrastruktury na terenie przy Zespole Szkół (plac zabaw), świetlicy wiejskiej, boisku sportowym i siłowni na wolnym powietrzu, czy też otoczenie budynków remiz dwóch OSP Godowa Dolna i Godowa Górna przyczyni się do zaspokojenia potrzeb tych najmłodszych jak i tych trochę starszych mieszkańców wsi Godowa.

Szacunkowe koszty zgłaszanego zadania

Lp. Składowe części zadania Szacunkowe koszty brutto
1.  Ławka bez oparcia 20 szt. 7 257,00 zł
2.  Ławka z oparciem 20 szt.  9 594,00 zł
3.  Kosz na śmieci 60 litrów wraz z podstawą betonową 10 szt.  4 120,50 zł
4. Stojak na rowery 5 szt. 4 695,40 zł
5. Namioty stalowe 3 x 6 m wraz z nadrukiem , obciążnikami, wysyłka kurierska– 5 sztuk 10 100,00 zł
6. Stoliki 7 szt. 4 132,80 zł
  OGÓŁEM: 39 899,70 zł 

Liczba odsłon: 2495

Ilość głosów: 398