Urząd Miejski w Strzyżowie

ul. Przecławczyka 5, 38-100 Strzyżów
tel. 17 2761 354, fax 17 2763 219
www.strzyzow.pl, e-mali: gmina@strzyzow.pl

SMART CENTRUM STRZYŻÓW – INSTALACJA W STRZYŻOWIE MULTIMEDIALNEGO KIOSKU INFORMACYJNEGO

Miejscowość: Strzyżów

Szczegółowy opis projektu zadania

Projekt zadania dotyczy umieszczenie na działce gminnej nr ewidencyjny 817/7 multimedialnego kiosku informacyjnego. Działka położna jest w centralnej części miasta przy ulicy Przedsławczyka, gdzie mieści się Urząd Miejski w Strzyżowie. Infokiosk jest multimedialnym terminalem informacyjnym, który może pełnić szereg funkcji. Jedną z nich jest funkcja informacyjna, skierowana zarówno do mieszkańców Strzyżowa, jak również do osób odwiedzających miasto w celach towarzyskich, turystycznych lub zawodowych. Zainstalowana na nim aplikacja pozwala na dostęp do szeregu wybranych stron internetowych. W śród nich mogą znaleźć się m.in.: Urząd Miasta Strzyżowa, Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP i Bożego Ciała w Strzyżowie, Parafia św. Józefa Sebastiana Pelczara w Strzyżowie, Urząd Pracy w Strzyżowie, Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie, Dom Kultury Sokół w Strzyżowie, Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej, Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Strzyżowie itp. Mieszkańcom udostępnione zostanie tym samym urządzenie, które będzie służyło do informowania o wydarzeniach kulturowych, atrakcjach turystycznych, jak również bieżącej pracy urzędu miejskiego. Obok funkcji informacyjnej infokiosk będzie pełnił funkcję promocyjną. Obok innych narzędzi promocji Gminy i Miasta Strzyżowa, takich jak strona internetowa, portale społecznościowe może być wykorzystany do promocji wybranych wydarzeń i spotkań. Kiosk wyposażony również będzie w 2 ładowarki indukcyjne, dające możliwość naładowania telefonu komórkowego.

Urządzenie składa się z kilku elementów:
- jednostki centralnej wyposażonej w procesor, pamięć RAM, dysk, sieć WiFi;
- monitora 43” LCD o jasności nie mniejszej niż 700 cd/m2;
- obudowy. Obudowa powinna mieć charakter wolnostojący, konstrukcja uszczelniona wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo. Wysokość konstrukcji wynosi nie mniej niż 2000cm, szerokość co najmniej 700 cm, a grubość co najmniej 600mm;
- 2 ładowarki indukcyjne;
W związku z tym, że kiosk multimodalny może być zaliczony do urządzeń takich wolno stojące kabiny telefoniczne, szafy i słupy telekomunikacyjne, zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 07.07.1994 roku prawo budowlane ze zmianami nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia na budowę.

Uzasadnienie realizacji zadania

Celem realizacji zadania jest umieszczenie w Strzyżowie nowoczesnego multimedialnego kiosku informacyjnego jako elementu zmiany Strzyżowa w kierunku smart city. Obserwując aktualne procesy urbanizacyjne i ruchy miejskie, coraz więcej miast w Polsce i na świecie zmienia się w kierunku smart city. Zmiana ta polega na wykorzystaniu technologii informacyjno – komunikacyjnych w celu zwiększenia wydajności infrastruktury miejskiej oraz podniesienia świadomości mieszkańców. Efektem zarządzania miastem w duchu smart city jest m.in. większy dostęp do informacji o samym mieście i okolicznych miejscowościach, sprawniejsze załatwianie spraw w urzędach i instytucjach miejskich, poprawa stanu środowiska naturalnego, większe bezpieczeństwo mieszkańców, aktywny udział mieszkańców w ulepszaniu miasta poprzez współpracę z administracją.
Strzyżów jest miastem powiatowym, w którym znajdują się urzędy administracji samorządowej i rządowej. Każdego dnia przyjeżdżają do Strzyżowa zarówno mieszkańcy Gminy Strzyżów, a jak również innych gmin w celem załatwienia osobistych spraw urzędowych lub zawodowych. Multimedialny kiosk informacyjny może być dodatkowym źródłem informacji na temat związane z ogłoszeniami urzędu miejskiego i jednostek mu podległych, informacji turystycznych, sportowych i sposobach spędzania wolnego czasu.
Pojawienie się multimedialnego kiosku informacyjnego może być również impulsem do kolejnych zmian w duchu smart city, takich jak: miejskie czujniki smogu, inteligentne ławki, system bezpłatnego internetu itp.

Szacunkowe koszty zgłaszanego zadania

Lp. Składowe części zadania Szacunkowe koszty brutto
1.  Infokiosk  23 500,00 zł
2.  Oprogramowanie Sitekiosk  980,00 zł
3.  Dostawa + montaż  3 170,00 zł
4. Wylewka pod infokiosk 1 850,00 zł
5. 2x ładowarka indukcyjna 500,00 zł
6. Uzgodnienia wykonania przyłącza energii elektrycznej (mapa do celów projektowych, Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, projekt zagospodarowania terenu, przyłącza) 5 000,00 zł
7. Oprogramowanie SiteRemote 600,00 zł
8. Koszt wykonania przyłącza Internetu z routerem 3 000,00 zł
9. Koszt rocznego ubezpieczenia urządzenia 400,00 zł
10. Koszt zużycia energii (rok) 1 000,00 zł
  OGÓŁEM: 40 000,00 zł

Liczba odsłon: 1557

Ilość głosów: 240