Urząd Miejski w Strzyżowie

ul. Przecławczyka 5, 38-100 Strzyżów
tel. 17 2761 354, fax 17 2763 219
www.strzyzow.pl, e-mali: gmina@strzyzow.pl

OŚWIETLENIE DROGI POWIATOWEJ W WYSOKIEJ STRZYŻOWSKIEJ

Miejscowość: Wysoka Strzyżowska

Szczegółowy opis projektu zadania

Projekt zadania dotyczy budowy odcinka oświetlenia ulicznego w ilości pięciu lamp oświetleniowych usytuowanego na działkach nr: 1961/2, 1960/1, 1959, 1957, 1956/6, 2134, 2133, 2132, 2131, w miejscowości Wysoka Strzyżowska, gdzie właścicielami są mieszkańcy wsi oraz Powiatowy Zarząd Dróg. Posiadamy zgody wszystkich właścicieli, na których działkach będą usytuowane lampy oświetleniowe. Odcinek kilku lamp w tej części wsi jest bardzo dawno oczekiwanym zadaniem i jest bardzo potrzebny ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców. Ze środków Funduszu sołeckiego w poprzednich latach została wykonana dokumentacja (mapy geodezyjne, pozwolenie na budowę ). Wykonanie oświetlenia przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi powiatowej jak również i mieszkańców Wysokiej Strzyżowskiej korzystających w szczególności w porze wieczorowej i nocnej. Całość planowanego zadania wynosi 40 000 zł i obejmuje :
1. Budowę odcinka oświetlenia w ilości pięciu lamp wraz z instalacją (jest to kontynuacja istniejącego już oświetlenia).

Uzasadnienie realizacji zadania

Droga powiatowa jest jedną z dwóch dróg przebiegających przez naszą miejscowość o długości ponad ok 12km. Łączy dwa powiaty: Krośnieński i Strzyżowski. Jest to droga o wzmożonym ruchu komunikacyjnym i staje się coraz bardziej niebezpieczna, ponieważ korzystają z niej nasi uczniowie i młodzież dojeżdżająca do zamiejscowych szkół średnich jak i podstawowych, mieszkańcy, którzy pracują w Krośnie, Strzyżowie, oraz innych miejsc pracy .Z tej części wsi uczniowie, którzy uczęszczają do szkół w Krośnie często dochodzą pieszo do i z przystanku autobusowego w miejscowości Węglówka. Pokonanie odcinka drogi nie oświetlonej jest porą szczególnie jesienią i zimą bardzo nieprzyjemne i niebezpieczne. W tej części drogi nie ma chodnika i piesi poruszają się poboczem drogi i są o zmroku nie zauważani. Osiągnięcie celu pozwoli na zwiększenie atrakcyjności wsi pod względem turystycznym, krajobrazowym a w szczególności poprawi bezpieczeństwo mieszkańców korzystających z drogi.

Szacunkowe koszty zgłaszanego zadania

Lp. Składowe części zadania Szacunkowe koszty brutto
1.  Oświetlenie drogi powiatowej w Wysokiej Strzyżowskiej 31 692,14 zł
2.  Nadzór inwestorski  822,37 zł
3.  VAT 7 478,34 zł
  OGÓŁEM: 39 .992.85 zł

Liczba odsłon: 2302

Ilość głosów: 473