Urząd Miejski w Strzyżowie

ul. Przecławczyka 5, 38-100 Strzyżów
tel. 17 2761 354, fax 17 2763 219
www.strzyzow.pl, e-mali: gmina@strzyzow.pl

REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ W PRZYSIÓŁKU PRZYLASEK NR DZIAŁKI 872

Miejscowość: Zawadka

Szczegółowy opis projektu zadania

Remont drogi ma polegać na wykonaniu robót ziemnych koparkami posiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km. Ponadto mechaniczne plantowanie terenu spycharką gąsienicową. Po pracach ziemnych i niwelacyjnych na profilowaną jezdnię zostanie nałożona warstwa górna a po jej zagęszczeniu podbudowa z kruszyw łamanych ok. 8 cm.

Uzasadnienie realizacji zadania

Droga wewnętrzna (nr dz. 872) w przysiółku Przylasek łączy Zawadkę z Różanką poprzez dalszy jej ciąg (nr dz. 873) przez Bukowy Las. Jej początkowy bieg (nr dz. 870) to asfaltowa droga powiatowa w powiecie ropczycko-sędziszowskim w miejscowości Nawsie, z której po zjeździe obok posesji Piechów w Zawadce przechodzi w żwirową drogę wewnętrzną prowadzącą do przysiółka Przylasek liczącego obecnie trzy zamieszkałe gospodarstwa. Droga oznaczona jako działka nr 870 jest własnością Skarbu Państwa. Natomiast droga wewnętrzna, o której mowa w projekcie jest częściowo utwardzoną drogą żwirową przebiegającą przez zagajnik i pola. Wykonanie na niej zaplanowanych w projekcie prac pozwoli na lepszą komunikację do gospodarstw i licznych pół i lasów będących własnością mieszkańców Zawadki.

Szacunkowe koszty zgłaszanego zadania

Lp. Składowe części zadania Szacunkowe koszty brutto
1.  Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi  2 000,00 zł
2.  Mechaniczne plantowanie terenu spycharką gąsienicową  3 500,00 zł
3.  Podbudowa z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu ok. 8 cm. 14 500,00 zł
  OGÓŁEM: 20 000,00 zł

Liczba odsłon: 1285

Ilość głosów: 85