Urząd Miejski w Strzyżowie

ul. Przecławczyka 5, 38-100 Strzyżów
tel. 17 2761 354, fax 17 2763 219
www.strzyzow.pl, e-mali: gmina@strzyzow.pl

PARK REKREACYJNO-SPORTOWY W GLINIKU CHARZEWSKIM KONTYNUACJA ZADANIA

Miejscowość: Glinik Charzewski

Szczegółowy opis projektu zadania

Projekt jest kontynuacją zadania z roku 2016/2017. Dotyczy doposażenia w nowe urządzenia parku rekreacyjno-sportowego w Gliniku Charzewskim na działce 349/1.
Dzięki dobrej lokalizacji działki, która jest położona pośrodku miejscowości mieszkańcy mają dobry dostęp i możliwość korzystania z urządzeń. Miejsce to ma służyć osobom w każdym wieku.
Dzieci mogą znaleźć miejsce do zabaw i wypoczynku w bezpiecznym miejscu, a dorośli miejsce do sportu i rekreacji.

Ponieważ projekt jest kontynuacją zadania z budżetu obywatelskiego na 2017r. nie istnieje konieczność zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

W tym projekcie chcemy doposażyć park rekreacyjno-sportowy o:

Urządzenia do ćwiczeń:
-rower metalowy 1szt.
-wioślarz metalowy 1szt.
-steper metalowy 1szt.
-zestaw do ćwiczeń 3-funkcyjny(metalowy), np. wahadło+ biegacz+ twister 1szt.

Urządzenia dla dzieci:
-karuzela krzyżowa metalowa 1 szt.
-metalowy bujak na sprężynie 1szt.

Wyposażenie:
-ławka przenośna lub stała 2 szt.
-kosz na śmieci metalowy 1szt
-komplet grillowy 2 szt.

Uzasadnienie realizacji zadania

Zadanie to ma służyć wszystkim mieszkańcom wsi Glinik Charzewski. Dzieci znajdą tutaj bezpieczne miejsce do zabawy, młodzież miejsce do spotkań i ćwiczeń, poprawy sprawności fizycznej. Osoby dorosłe także mogą poprawić swoją aktywność fizyczną.

W chwili obecnej urządzenia w parku rekreacyjno-sportowym są licznie użytkowane przez dzieci i osoby dorosłe z terenu naszej miejscowości. Projekt okazał się bardzo praktycznym i użytecznym, wiec w dalszym ciągu jest pomysł by go kontynuować i rozbudowywać.

Szacunkowe koszty zgłaszanego zadania

Lp. Składowe części zadania Szacunkowe koszty brutto
1.  Karuzela krzyżowa 4 551,00 zł
2.  Metalowy bujak na sprężynie 1 414,50 zł
3.  Rower 3 554,70 zł
4.   Wioślarz 4 772,40  zł
5.  Steper 5 141,40 zł
6.  Urządzenie 3-funkcyjne, np. Wahadło+ biegacz + twister 6 752,70 zł
7. Ławka przenośna lub stała (2 szt.-738.00 zł) 1 476,00 zł
8. Kosz na śmieci 615,00 zł
9. Komplet grillowy (2 szt.- 861.00 zł) 17 22,00 zł
  OGÓŁEM: 29 999,70 zł 

Liczba odsłon: 1545

Ilość głosów: 262