Urząd Miejski w Strzyżowie

ul. Przecławczyka 5, 38-100 Strzyżów
tel. 17 2761 354, fax 17 2763 219
www.strzyzow.pl, e-mali: gmina@strzyzow.pl

REMONT I POSZERZENIE DROGI GMINNEJ BIEGNĄCEJ PRZEZ ŁĘTOWNIĘ – KONTYNUACJA

Miejscowość: Łętownia

Szczegółowy opis projektu zadania

W ramach realizacji zadania planowane jest poszerzenie w miejscowości Łętownia drogi gminnej nr 1 12265 R Strzyżów – Łętownia – Pstrągowa o 0,5 m na długości 50 mb oraz wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na istniejącym odcinku drogi na długości 50 mb. Dodatkowo przy wyremontowanym odcinku drogi zostanie wykonane jednostronne pobocze. Inwestycja wymaga uzyskania zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Uzasadnienie realizacji zadania

Remont i poszerzenie w miejscowości Łętownia drogi gminnej nr 1 12265 R Strzyżów – Łętownia – Pstrągowa na długości 50 mb jest inwestycją bardzo wyczekiwaną przez mieszkańców.
Poszerzenie drogi rozpoczęto już 3 lata temu, w ubiegłym roku kontynuowano to zadanie na długości 75 mb, co z pewnością przyniosło pozytywne efekty pod względem bezpieczeństwa (istnieje możliwość wyminięcia się dwóch pojazdów – droga po poszerzeniu ma 4 m szerokości).
Zaprezentowany zakres projektu zadania ma na celu kontynuowanie poprzednich inwestycji, a także ma służyć poprawie komunikacji pomiędzy miejscowościami Strzyżów – Łętownia – Pstrągowa.

Szacunkowe koszty zgłaszanego zadania

Lp. Składowe części zadania Szacunkowe koszty brutto
1.  Remont drogi gminnej w Łętowni  19 659,98 zł
2.  Opłaty administracyjne np. mapa, wypis z rejestru gruntów  340,02 zł
  OGÓŁEM: 20 000,00 zł

Liczba odsłon: 1511

Ilość głosów: 42