Urząd Miejski w Strzyżowie

ul. Przecławczyka 5, 38-100 Strzyżów
tel. 17 2761 354, fax 17 2763 219
www.strzyzow.pl, e-mali: gmina@strzyzow.pl

BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W DOBRZECHOWIE

Miejscowość: Dobrzechów

Szczegółowy opis projektu zadania

Wykonanie oświetlenia drogowego przy drodze Dobrzechów Budy 1 12259 R nr ewid. 876, które realizowane będzie na następujących działkach: 867/3, 867/2, 867/1, 866 na długości ok. 220 metrów. Przy przedmiotowej drodze planowana jest budowa 4 słupów sieci napowietrznej z lampami typu LED oraz montaż dodatkowej lampy na istniejącym słupie energetycznym. Będzie opracowana dokumentacja techniczna włącznie z umowami na wejście w teren.

Uzasadnienie realizacji zadania

Celem realizacji niniejszego zadania jest poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców wsi Dobrzechów. Brak oświetlenia w tym miejscu stwarza niedogodność w poruszaniu się po drodze. Należy zauważyć, że w ostatnim czasie w rejonie przedmiotowej drogi powstały nowe domy mieszkalne i nadal istnieje duży potencjał do rozwoju mieszkalnictwa. Budowa oświetlenia znacznie poprawi wizerunek miejscowości, zwiększy bezpieczeństwo dzieci, które w okresie jesienno-zimowym uczęszczają do szkoły, polepszy widoczność na drodze oraz zwiększy komfort w ruchu drogowym.

Szacunkowe koszty zgłaszanego zadania

Lp. Składowe części zadania Szacunkowe koszty brutto
1.  Budowa oświetlenia drogowego 34 000,00 zł
2.  Projekt wykonawczy na wykonanie oświetlenia  6 000,00 zł
  OGÓŁEM: 40 000,00 zł

Liczba odsłon: 1887

Ilość głosów: 120