Urząd Miejski w Strzyżowie

ul. Przecławczyka 5, 38-100 Strzyżów
tel. 17 2761 354, fax 17 2763 219
www.strzyzow.pl, e-mali: gmina@strzyzow.pl

PLAC ZABAW PRZY DOMU LUDOWYM W ŻARNOWEJ

Miejscowość: Żarnowa

Szczegółowy opis projektu zadania

Projekt zadania dotyczy utworzenia placu zabaw obok Domu Ludowego w Żarnowej na działkach o nr ewidencyjnym 1020/1 i 1020/2 stanowiących własność Gminy Strzyżów. Działki są zlokalizowane przy głównej drodze powiatowej z Żarnowej do Niebylca. W ramach realizacji przedmiotowego zadania planuje się montaż urządzeń do zabawy dla dzieci.

Elementy placu zabaw to:

1. Huśtawka z drewna litego, belka pozioma metalowa co najmniej 80 na 80 mm cynkowana ogniowo, belki nośne co najmniej 100 na 100 mm, łańcuch atestowany z stali nierdzewnej, kotwy stalowe cynkowane ogniowo z siedziskiem płaskim i w formie koszyka;

2. Sprężynowce (bujaki) z tworzywa HDPE z płyty nie mniej niż 19 mm dwukolorowej, sprężyna nie mniej niż 20 mm, fi 200mm, h=400mm, stopa montażowa stalowa ocynkowana w kształcie motocykla – 1 sztuka i w kształcie psa lub innego zwierzęcia – 1 sztuka;

3. Karuzela konstrukcji stalowej, cynkowana ogniowo i malowana proszkowo z czterema siedziskami gumowymi;

4. Zestaw zabawowy dla dzieci w skład którego wchodzą co najmniej wieża z dachem, dwie wieże, dwie zjeżdżalnie, pomost, przejście rurowe „tunel”, zjazd strażacki, wejście trap pochyły i wspinaczkowy, gra „kółko i krzyżyk”, panel „Sklepik”, tablica do rysowania.

Urządzenia zabawowe będą zamontowane w taki sposób, aby była zachowana strefa bezpieczeństwa. Urządzenia będą posiadały także odpowiednie atesty i certyfikaty gwarantujące maksymalny poziom bezpieczeństwa podczas korzystania z nich. Dodatkowo dla poprawy sprawności fizycznej będzie zamontowane urządzenie fitness – Orbitek.
Orbitek o wymiarach urządzenia co najmniej wysokość 160 cm, szerokość 125 cm, długość 60 cm; wymiary strefy użytkowej co najmniej 4,25 na 3,60 m.

Uzasadnienie realizacji zadania

Celem realizacji zadnia jest zapewnienie odpowiedniego miejsca do zabaw zarówno młodszym dzieciom z rodzicami czy dziadkami jak i dzieciom starszym. Korzystać mogą z niego również dzieci przedszkolne i szkolne zważywszy na to, że przy Szkole Podstawowej jest bardzo mały plac zabaw, który może zostać zlikwidowany w związku z budową obwodnicy. Realizacja tego zadania wpłynie znacząco na poprawę wizerunku wsi, wzbogaci jej infrastrukturę. W połączeniu z zadaniem realizowanym z budżetu obywatelskiego w 2018 roku stworzy przyjazną przestrzeń dla mieszkańców w każdym wieku.

Szacunkowe koszty zgłaszanego zadania

Lp. Składowe części zadania Szacunkowe koszty brutto
1.  Zakup i montaż huśtawki (1 sztuka) 2 875,00 zł
2.  Zakup i montaż sprężynowców (2 sztuki) 2 580,00 zł
3.  Zakup i montaż karuzeli (1 sztuka) 4 400,00 zł
  Zakup i montaż zestawu zabawowego (1 sztuka) 13 950,00 zł
  Zakup i montaż urządzenia fitness – Orbitek (1 sztuka) 3 700,00 zł
  Pozostałe koszty (np. transport ) 2 495,00 zł
  OGÓŁEM: 30 000,00 zł

Liczba odsłon: 2739

Ilość głosów: 259