Urząd Miejski w Strzyżowie

ul. Przecławczyka 5, 38-100 Strzyżów
tel. 17 2761 354, fax 17 2763 219
www.strzyzow.pl, e-mali: gmina@strzyzow.pl

BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W BONARÓWCE – KONTYNUACJA

Miejscowość: Bonarówka

Szczegółowy opis projektu zadania

Projekt zadania obejmuje wykonanie oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 1933 R Wysoka Strzyżowska – Bonarówka – Żyznów. Dokumentacja projektowa oraz umowy wejścia w teren są w trakcie opracowania. Dokumentacja zostanie sfinansowana z pozyskanych środków w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2018.
Przy przedmiotowej drodze planowana jest budowa 4 kolejnych słupów linii napowietrznej z lampami typu LED na odcinku ok 200 mb.

Uzasadnienie realizacji zadania

Celem realizacji projektu zadania jest kontynuacja budowy oświetlenia na odcinku drogi powiatowej nr 1933 R Wysoka Strzyżowska – Bonarówka – Żyznów. Montaż lamp obejmie odcinek drogi o długości ok 200 mb.
Wieś Bonarówka na ten moment nie posiada jeszcze oświetlenia co jest bardzo uciążliwe dla mieszkańców korzystających z przedmiotowej drogi. Kontynuacja realizacji projektu zadania, który uzyskał już dofinansowanie w ubiegłym roku w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok, wzmocni bezpieczeństwo i komfort mieszkańców.

Szacunkowe koszty zgłaszanego zadania

Lp. Składowe części zadania Szacunkowe koszty brutto
1.  Wykonanie oświetlenia (4 szt. lamp + montaż) 20 000,00 zł
  OGÓŁEM: 20 000,00 zł

Liczba odsłon: 924

Ilość głosów: 47