Urząd Miejski w Strzyżowie

ul. Przecławczyka 5, 38-100 Strzyżów
tel. 17 2761 354, fax 17 2763 219
www.strzyzow.pl, e-mali: gmina@strzyzow.pl

PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI WEWNĘTRZNEJ (EWAKUACYJNEJ) W GLINIKU ZABOROWSKIM

Miejscowość: Glinik Zaborowski

Szczegółowy opis projektu zadania

Zakres zadania obejmuje przebudowę odcinka drogi wewnętrznej na długości ok. 150 m od drogi powiatowej od strony Glinika Charzewskiego tj. wykonanie podbudowy tłuczniowej o grubości ok 10 cm oraz nawierzchni asfaltowej o grubości 7 cm. Zadanie wymaga zgłoszenia inwestycji w Starostwie Powiatowym co wiąże się z wykonaniem dokumentacji technicznej.

Uzasadnienie realizacji zadania

Dzięki przebudowie drogi wewnętrznej nastąpi poprawa stanu technicznego nawierzchni wnioskowanego odcinka co ułatwi mieszkańcom przejazd przedmiotową drogą nr ewid. 153/2, 115.

Szacunkowe koszty zgłaszanego zadania

Lp. Składowe części zadania Szacunkowe koszty brutto
1.  Przebudowa drogi 29 998,96 zł
  OGÓŁEM: 29 998,96 zł

Liczba odsłon: 1062

Ilość głosów: 141