Urząd Miejski w Strzyżowie

ul. Przecławczyka 5, 38-100 Strzyżów
tel. 17 2761 354, fax 17 2763 219
www.strzyzow.pl, e-mali: gmina@strzyzow.pl

Budżet Obywatelski Gminy Strzyżów

Czym jest budżet obywatelski?

Ideą Budżetu Obywatelskiego jest pobudzenie aktywności obywatelskiej i budowanie warunków dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w gminie. Mieszkańcy mają możliwość zgłaszania swoich pomysłów, dyskusji nad projektami, a następnie w wyniku głosowania, wyboru najlepszych propozycji zadań, mieszczących się w zakresie zadań własnych gminy. Pula środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego wynosi 470 000,00 zł. Ostateczna kwota środków finansowych przeznaczona na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego zostanie określona przez Radę Miejską w Uchwale budżetowej Gminy Strzyżów na 2018 rok.

Wymagane dokumenty

Po raz drugi w Gminie Strzyżów będziemy realizowali Budżet Obywatelski, który umożliwi mieszkańcom współdecydowanie o części wydatków publicznych.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców do zapoznania się z Regulamin Budżetu Obywatelskiego, a także z jego załącznikami.


Dokumenty do pobrania:
Regulamin Budżetu Obywatelskiego Gminy Strzyżów na rok 2018
Formularz zgłoszenia projektu zadania
Karta do głosowania
Lista punktów do głosowania

Etapy realizacji budżetu obywatelskiego

Etap 1

kampania informacyjno-edukacyjna – realizacja przewidziana w okresie od
15 maja 2017 r. do 23 czerwca 2017 r.

Etap 2

zgłaszanie propozycji projektów zadań – realizacja przewidziana w okresie
od 26 czerwca 2017 r.
do 21 lipca 2017 r.

Etap 3

weryfikacja zgłoszonych propozycji zadań – realizacja przewidziana w okresie od 24 lipca 2017 r. do 30 sierpnia 2017 r.

Etap 4

głosowanie – realizacja przewidziana w okresie od 1 września 2017 r. do
11 września 2017 r.

Etap 5

podanie wyników do publicznej wiadomości nastąpi wrzesień / październik 2017 r.

Mapa z lokalizacjami zgłoszonych projektów