Urząd Miejski w Strzyżowie

ul. Przecławczyka 5, 38-100 Strzyżów
tel. 17 2761 354, fax 17 2763 219
www.strzyzow.pl, e-mali: gmina@strzyzow.pl

Budżet Obywatelski Gminy Strzyżów

Czym jest budżet obywatelski?

Ideą Budżetu Obywatelskiego jest pobudzenie aktywności obywatelskiej i budowanie warunków dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w gminie. Mieszkańcy mają możliwość zgłaszania swoich pomysłów, dyskusji nad projektami, a następnie w wyniku głosowania, wyboru najlepszych propozycji zadań, mieszczących się w zakresie zadań własnych gminy. Pula środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego wynosi 470 000,00 zł. Ostateczna kwota środków finansowych przeznaczona na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego zostanie określona przez Radę Miejską w Uchwale budżetowej Gminy Strzyżów na 2019 rok.

WYMAGANE DOKUMENTY

Po raz trzeci w Gminie Strzyżów będziemy realizowali Budżet Obywatelski, który umożliwi mieszkańcom współdecydowanie o części wydatków publicznych. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do zapoznania się z Regulamin Budżetu Obywatelskiego, a także z jego załącznikami. 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin Budżetu Obywatelskiego Gminy Strzyżów na rok 2019

Formularz zgłoszenia projektu zadania

Lista punktów do głosowania

Karta do głosowania

Aktualne wyniki głosowania

Zobacz wszystkie
/files/photo/3.jpg

Ilość głosów: 76

BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO PRZY DRODZE GMINNEJ W GBISKACH

Wykonanie oświetlenia drogowego przy drodze gminnej biegnącej od ul. Gajowej w kierunku Pana Gałuszki w Gbiskach.

Zobacz projekt
/files/photo/1.jpg

Ilość głosów: 473

OŚWIETLENIE DROGI POWIATOWEJ W WYSOKIEJ STRZYŻOWSKIEJ

Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w Wysokiej Strzyżowskiej.

Zobacz projekt
/files/photo/plac zabaw.jpg

Ilość głosów: 105

PLAC ZABAW W BRZEŻANCE

Utworzenie placu zabaw w miejscowości Brzeżanka.

Zobacz projekt
/files/photo/2 rower9475.jpg

Ilość głosów: 262

PARK REKREACYJNO-SPORTOWY W GLINIKU CHARZEWSKIM KONTYNUACJA ZADANIA

Doposażenie w nowe urządzenia parku rekreacyjno-sportowego w Gliniku Charzewskim.

Zobacz projekt
/files/photo/dscn0060.JPG

Ilość głosów: 141

PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI WEWNĘTRZNEJ (EWAKUACYJNEJ) W GLINIKU ZABOROWSKIM

Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w Gliniku Zaborowskim.

Zobacz projekt
/files/photo/p1160984_2.jpg

Ilość głosów: 120

BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W DOBRZECHOWIE

Wykonanie oświetlenia drogowego przy drodze Dobrzechów Budy.

Zobacz projekt
/files/photo/infokiosk.JPG

Ilość głosów: 240

SMART CENTRUM STRZYŻÓW – INSTALACJA W STRZYŻOWIE MULTIMEDIALNEGO KIOSKU INFORMACYJNEGO

Umieszczenie przy Urzędzie Miejskim w Strzyżowie multimedialnego kiosku informacyjnego.

Zobacz projekt
/files/photo/p1170006.JPG

Ilość głosów: 42

REMONT I POSZERZENIE DROGI GMINNEJ BIEGNĄCEJ PRZEZ ŁĘTOWNIĘ – KONTYNUACJA

Poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Łętownia.

Zobacz projekt
/files/photo/444.jpg

Ilość głosów: 332

LEŚNY MINI PARK LINOWY

Projekt dotyczy poszerzenia istniejącej infrastruktury ulicy Kombatantów o leśny mini park linowy dla dzieci.

Zobacz projekt
/files/photo/dsc_0206 (3).JPG

Ilość głosów: 121

LIKWIDACJA WYŁOMÓW I NIERÓWNOŚCI NA DRODZE GMINNEJ TROPIE – PSTRĄGOWA

Zadanie polegające na likwidacji powstałych na drodze gminnej Tropie – Pstrągowa wyłomów, zapadnięć, pęknięć i nierówności.

Zobacz projekt
/files/photo/zestaw zabawowy dla dzieci.jpg

Ilość głosów: 259

PLAC ZABAW PRZY DOMU LUDOWYM W ŻARNOWEJ

Utworzenie placu zabaw obok Domu Ludowego w Żarnowej.

Zobacz projekt
/files/photo/mapa_bonarowka_na 2019 r..png

Ilość głosów: 47

BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W BONARÓWCE – KONTYNUACJA

Wykonanie oświetlenia drogowego w Bonarówce.

Zobacz projekt
/files/photo/droga_przylasek_46389.jpg

Ilość głosów: 85

REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ W PRZYSIÓŁKU PRZYLASEK NR DZIAŁKI 872

Remont drogi w Zawadce.

Zobacz projekt
/files/photo/14456.jpg

Ilość głosów: 398

ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ REKREACYJNYCH W GODOWEJ

Realizacja zadania zakłada zakup i montaż 20 szt. ławek z oparciem, 20 szt. ławek bez oparcia, 7 stolików, 10 sztuk koszy na śmieci, 5 sztuk stojaków spiralnych na rowery oraz 5 sztuk namiotów.

Zobacz projekt

Etapy realizacji budżetu obywatelskiego

Etap 1

kampania informacyjno-edukacyjna – realizacja przewidziana w okresie od
14 maja 2018 r. do 22 czerwca 2018 r.

Etap 2

zgłaszanie propozycji projektów zadań – realizacja przewidziana w okresie
od 25 czerwca 2018 r.
do 20 lipca 2018 r.

Etap 3

weryfikacja zgłoszonych propozycji zadań – realizacja przewidziana w okresie od 23 lipca 2018 r. do 30 sierpnia 2018 r.

Etap 4

głosowanie – realizacja przewidziana w okresie od 1 września 2018 r. do
11 września 2018 r.

Etap 5

podanie wyników do publicznej wiadomości nastąpi wrzesień / październik 2018 r.

Mapa z lokalizacjami zgłoszonych projektów