Urząd Miejski w Strzyżowie

ul. Przecławczyka 5, 38-100 Strzyżów
tel. 17 2761 354, fax 17 2763 219
www.strzyzow.pl, e-mali: gmina@strzyzow.pl

Budżet Obywatelski Gminy Strzyżów

Czym jest budżet obywatelski?

Ideą Budżetu Obywatelskiego jest pobudzenie aktywności obywatelskiej i budowanie warunków dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w gminie. Mieszkańcy mają możliwość zgłaszania swoich pomysłów, dyskusji nad projektami, a następnie w wyniku głosowania, wyboru najlepszych propozycji zadań, mieszczących się w zakresie zadań własnych gminy. Pula środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego wynosi 470 000,00 zł. Ostateczna kwota środków finansowych przeznaczona na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego zostanie określona przez Radę Miejską w Uchwale budżetowej Gminy Strzyżów na 2017 rok.

Wymagane dokumenty

Po raz pierwszy w Gminie Strzyżów będziemy realizować Budżet Obywatelski, który umożliwi mieszkańcom współdecydowanie o części wydatków publicznych.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców do zapoznania się z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego, a także z jego załącznikami.


Dokumenty do pobrania:
Regulamin Budżetu Obywatelskiego Gminy Strzyżów na rok 2017
Wyniki weryfikacji formalnoprawnej
Formularz zgłoszenia projektu zadania
Karta do głosowania
Lista punktów do głosowania

Aktualne wyniki głosowania

Zobacz wszystkie
/files/photo/wizualizacja minigolfa.jpg

Ilość głosów: 508

Minigolf w Strzyżowie

Projekt zadania dotyczy wykonania obiektów małej architektury w postaci siedmiu pól do minigolfa.

Zobacz projekt
/files/photo/lampa.jpg

Ilość głosów: 72

Budowa oświetlenia drogowego przy drodze wewnętrznej w Gbiskach

Wykonanie oświetlenia drogowego wraz z dokumentacją techniczną przy drodze wewnętrznej w miejscowości Gbiska.

Zobacz projekt
/files/photo/zdj.6.jpg

Ilość głosów: 307

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach Domu Ludowego w Żarnowej

Zadanie obejmuje wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w Domu Ludowym w Żarnowej. Obiekt znajduje się na działce nr ewid. 1020/2, stanowiącej własność Gminy Strzyżów.

Zobacz projekt
/files/photo/urzadzenia w jpg zawadka.jpg

Ilość głosów: 94

W zdrowym ciele zdrowy duch - eko siłownia w Zawadce

Utworzenie eko siłowni w Zawadce - montaż elementów rekreacyjno - sportowych.

Zobacz projekt
/files/photo/rzut placu zabaw.png

Ilość głosów: 758

Aktywne Osiedle

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie boiska sportowego położonego przy ul. Grunwaldzkiej, poprzez utworzenie ogrodzonego placu zabaw dla dzieci, wyposażonego w urządzenia fitness i ławki ogrodowe.

Zobacz projekt
/files/photo/Plakat-1.jpg

Ilość głosów: 59

Spójrz na Strzyżów oczami pradziadka

Wnioskowana inicjatywa zakłada opracowanie i umieszczenie w wybranych punktach Strzyżowa tablic poglądowych, przedstawiających miejsca/budynki w ujęciu retrospektywnym, czyli stare fotografie tych miejsc, na które właśnie patrzy oglądający.

Zobacz projekt
/files/photo/altana-ogrodowa-2.jpg

Ilość głosów: 57

Budowa altany oraz montaż elementów zabawowych w Bonarówce

Budowa altany oraz montaż elementów zabawowych w postaci huśtawki metalowej podwójnej oraz karuzeli tarczowej.

Zobacz projekt
/files/photo/obraz lampy.jpg

Ilość głosów: 51

Dokończenie budowy oświetlenia przydrożnego w miejscowości Łętownia

Projekt zadania dotyczy dokończenia budowy oświetlenia przy drodze gminnej w miejscowości Łętownia.

Zobacz projekt
/files/photo/zdjecie2.jpg

Ilość głosów: 183

Modernizacja odcinka drogi gminnej o długości 360 metrów (działka Nr 650)

Modernizacji nawierzchni drogi gminnej na odcinku długości 360 metrów od miejscowości Zawadka do Grodziska - wylot na wysokości szkoły w Grodzisku poprzez tzw. „dział”.

Zobacz projekt
/files/photo/zestaw 10a.jpg

Ilość głosów: 359

Plac zabaw i siłownia zewnętrzna w miejscowości Dobrzechów

Projekt zadania dotyczy utworzenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Dobrzechów na działce zlokalizowanej obok budynku Zespołu Szkół w Dobrzechowie

Zobacz projekt
/files/photo/zdje os cieslik.jpg

Ilość głosów: 89

Kontynuacja budowy chodnika w ciągu ul. gen. Władysława Sikorskiego na Osiedlu Nr 3 w Strzyżowie

Proponowane zadanie dotyczy kontynuacji rozpoczętej w roku bieżącym budowy chodnika na ul. gen. Wł. Sikorskiego w Strzyżowie. Przeznaczenie części budżetu obywatelskiego na realizację tego zadania pozwoli na wybudowanie ok. 100 m2 chodnika.

Zobacz projekt
/files/photo/zdjecie 62214.jpg

Ilość głosów: 246

Utworzenie parku rekreacyjno-sportowego w Gliniku Charzewskim

Projekt dotyczy utworzenia parku rekreacyjno - sportowego w miejscowości Glinik Charzewski. Park rekreacyjno - sportowy będzie się składał z następujących urządzeń: Urządzenia do ćwiczeń: -1 szt. - paco -1 szt. - motyl -1 szt. - orbitrek -1 szt. - twister siedzący i stojący Urządzenia dla dzieci: -1 zestaw zabawowy - 1 szt. - huśtawka podwójna metalowa

Zobacz projekt
/files/photo/IMG_20160812_075146.jpg

Ilość głosów: 120

Doposażenie budynku wiejskiego pełniącego funkcje społeczno – kulturalne

Doposażenie budynku we wsi Tropie w celu poprawy jego funkcjonalności będzie polegało na wyposażeniu w brakujące sprzęty i urządzenia w kuchni tj. zmywarki do naczyń, chłodziarkę, kostkarkę do lodu, ekspres do kawy, uzupełnienie zastawy stołowej. Do Sali spotkań zakup stołu bilardowego, stołu do ping-ponga, projektora wraz z ekranem, sprzętu grającego hi-fi z zestawem płyt, nagłośnienia oraz oświetlenia dyskotekowego. Wymiana blatów stołowych oraz zakup odkurzacza.

Zobacz projekt
/files/photo/zd zadania.jpg

Ilość głosów: 38

Trakt Św. Michała

Projekt dotyczy stworzenia trasy turystyczno- spacerowej wiodącej od Kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP przez ulice Rynek, Daszyńskiego, Zawale, Mariacką do Kapliczki Matki Boskiej Bolesnej. Na stworzenie trasy składać się będą podstawowe elementy małej architektury tj.: tablice informacyjne, ławki, kosze na śmieci oraz nowo posadzone krzewy i drzewka ozdobne.

Zobacz projekt
/files/photo/zd lawki.jpg

Ilość głosów: 547

Zagospodarowanie terenu wokól ul. Kombatantów na cele rekreacyjne dla mieszkańców miasta Strzyżów

Projekt dotyczy utworzenia strefy bezpiecznej zabawy dla dzieci, jak i spokojnego odpoczynku dla ludzi starszych, poprzez uporządkowanie terenu na działkach (219 i 228), które przylegają do potoku, wykarczowanie krzaków oraz postawienie stołów i ławeczek do siedzenia.

Zobacz projekt
/files/photo/100_4297 kopia.jpg

Ilość głosów: 214

Remont i utwardzenie odcinka drogi gminnej Dobrzechów Grodzisko (Bakonka).

Przywrócenie należytego odwodnienia korony drogi gminnej nr. 1903 potocznie zwanej Bakonką

Zobacz projekt
/files/photo/gl zab.jpg

Ilość głosów: 172

Budowa oświetlenia drogowego w Gliniku Zaborowskim

Budowa oświetlenia drogowego w Gliniku Zaborowskim o długości 403 metrów.

Zobacz projekt
/files/photo/zal.2 zdjecie placu_2.jpg

Ilość głosów: 312

Wesoły Plac Zabaw

Projekt zadania dotyczy utworzenia placu zabaw w miejscowości Żyznów na działce 1547. Działka zlokalizowana jest przy Zespole Szkół, który mieści się w centrum wsi.

Zobacz projekt
/files/photo/altana _godowa.jpg

Ilość głosów: 443

Budowa altany oraz montaż urządzeń zabawowych i rekreacyjnych w Godowej

Projekt zadania dotyczy budowy altany oraz montażu zestawu zabawowego dla dzieci oraz urządzeń rekreacyjno - sportowych

Zobacz projekt
/files/photo/zd.3-brzezanka.jpg

Ilość głosów: 152

Wiejskie boisko sportowe w Brzeżance

Utworzenie boiska sportowego w Brzeżance wyposażonego w piłkochwyty, komplet bramek do piłki nożnej oraz w słupki i siatkę do piłki siatkowej.

Zobacz projekt
/files/photo/zdjecie 1.jpg

Ilość głosów: 505

Budowa altany ogólnodostępnej przy Budynku Centrum Kulturalno-Sportowym w Wysokiej Strzyżowskiej

Projekt zadania dotyczy budowy altany o wymiarach 10m x 12m na terenie ogrodzonego budynku wielofunkcyjnego, który służy jako Centrum Kulturalno-Sportowe wsi. Całość planowanego zadania obejmuje: 1. Budowę drewnianej altany wraz z podłogą i pokryciem z blachodachówki i podbitką, 2. Instalacje elektryczną, 3. Wyposażenie w ławki, stoły oraz grill.

Zobacz projekt

Etapy realizacji budżetu obywatelskiego

Etap 1

kampania informacyjno-edukacyjna i spotkania informacyjne z mieszkańcami – realizacja przewidziana w okresie od 16 maja 2016 r. do 10 lipca 2016 r.

Etap 2

zgłaszanie propozycji projektów zadań – realizacja przewidziana w okresie od 11 lipca 2016 r. do 12 sierpnia 2016 r.

Etap 3

weryfikacja zgłoszonych propozycji zadań – realizacja przewidziana w okresie od 16 sierpnia 2016 r. do 29 sierpnia 2016 r.

Etap 4

głosowanie – realizacja przewidziana w okresie od 1 września 2016 r. do 11 września 2016 r.

Etap 5

podanie wyników do publicznej wiadomości nastąpi wrzesień / październik 2016 r.

Mapa z lokalizacjami zgłoszonych projektów