Urząd Miejski w Strzyżowie

ul. Przecławczyka 5, 38-100 Strzyżów
tel. 17 2761 354, fax 17 2763 219
www.strzyzow.pl, e-mali: gmina@strzyzow.pl

Budżet Obywatelski Gminy Strzyżów

Czym jest budżet obywatelski?

Ideą Budżetu Obywatelskiego jest pobudzenie aktywności obywatelskiej i budowanie warunków dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w gminie. Mieszkańcy mają możliwość zgłaszania swoich pomysłów, dyskusji nad projektami, a następnie w wyniku głosowania, wyboru najlepszych propozycji zadań, mieszczących się w zakresie zadań własnych gminy. Pula środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego wynosi 470 000,00 zł. Ostateczna kwota środków finansowych przeznaczona na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego zostanie określona przez Radę Miejską w Uchwale budżetowej Gminy Strzyżów na 2018 rok.

Wymagane dokumenty

Po raz drugi w Gminie Strzyżów będziemy realizowali Budżet Obywatelski, który umożliwi mieszkańcom współdecydowanie o części wydatków publicznych.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców do zapoznania się z Regulamin Budżetu Obywatelskiego, a także z jego załącznikami.


Dokumenty do pobrania:
Regulamin Budżetu Obywatelskiego Gminy Strzyżów na rok 2018
Formularz zgłoszenia projektu zadania
Karta do głosowania
Lista punktów do głosowania

Aktualne wyniki głosowania

Zobacz wszystkie
/files/photo/1 (3).jpg

Ilość głosów: 414

Montaż urządzeń zabawowych i rekreacyjnych w Godowej

Realizacja zadania dotyczy montażu kompletu bramek do piłki nożnej oraz montażu urządzeń rekreacyjnych i zabawowych.

Zobacz projekt
/files/photo/zdjecie drogi w bonarowce.jpg

Ilość głosów: 48

Oświetlenie drogowe w Bonarówce

Projekt zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej oświetlenia oraz wykonanie oświetlenia drogowego.

Zobacz projekt
/files/photo/zalacznik_b.jpg

Ilość głosów: 97

Remont drogi wewnętrznej (koło starej szkoły) w Zawadce. Nr dz. 580/3.

Remont drogi wewnętrznej w Zawadce.

Zobacz projekt
/files/photo/2_gbiska.jpg

Ilość głosów: 60

Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej - wewnętrznej w Gbiskach

Wykonanie oświetlenia drogowego w Gbiskach.

Zobacz projekt
/files/photo/100_0090.JPG

Ilość głosów: 169

Budowa odcinka oświetlenia drogowego w m. Grodzisko

Budowa odcinka oświetlenia drogowego w miejscowości Grodzisko.

Zobacz projekt
/files/photo/palenisko.jpg

Ilość głosów: 305

Zagospodarowanie przestrzeni wokół Domu Ludowego w Żarnowej

Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku Domu Ludowego w Żarnowej.

Zobacz projekt
/files/photo/3c. oswietlenie uliczne.jpg

Ilość głosów: 154

Budowa oświetlenia ulicznego w Brzeżance

Budowa odcinka oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 206/6 relacji Strzyżów – Wysoka Strzyżowska .

Zobacz projekt
/files/photo/c.zdjecie_zadania4623.JPG

Ilość głosów: 274

Wiata przy boisku sportowym

Projekt zadania dotyczy wybudowania wiaty w miejscowości Żyznów.

Zobacz projekt
/files/photo/dsc_0131.JPG

Ilość głosów: 95

Budowa oświetlenia w Tropii

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Tropie.

Zobacz projekt
/files/photo/20170720_172510.jpg

Ilość głosów: 393

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach Domu Ludowego w Wysokiej Strzyżowskiej

Zadanie obejmuje wykonanie instalacji centralnego ogrzewania Domu Ludowego w Wysokiej Strzyżowskiej.

Zobacz projekt
/files/photo/1_c. zdjecie_ glowne.jpg

Ilość głosów: 407

Minigolf w Strzyżowie

Realizacja projektu obejmuje wykonanie obiektów małej architektury 7 pól do minigolfa.

Zobacz projekt
/files/photo/3 urzadzenie.jpg

Ilość głosów: 161

Park rekreacyjno-sportowy w Gliniku Charzewskim- kontynuacja zadania

Projekt dotyczy doposażenia w nowe urządzenia parku rekreacyjno-sportowego w Gliniku Charzewskim.

Zobacz projekt
/files/photo/dscf1790.JPG

Ilość głosów: 287

Remont drogi gminnej w Dobrzechowie

Zakres zadania obejmuje remont drogi gminnej Dobrzechów Góra.

Zobacz projekt
/files/photo/1_img_1487.jpg

Ilość głosów: 170

Budowa oświetlenia w Gliniku Zaborowskim

Projekt zadania obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej (projektowej) oraz wykonanie instalacji oświetlenia .

Zobacz projekt
/files/photo/img_1144.JPG

Ilość głosów: 45

Remont i poszerzenie drogi gminnej biegnącej przez Łętownię

Projekt zadania obejmuje poszerzenie w miejscowości Łętownia drogi gminnej o 0,5 m na długości 75 mb oraz wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na istniejącym odcinku drogi.

Zobacz projekt
/files/photo/kino 15593.jpg

Ilość głosów: 240

Kino plenerowe

Stworzenie atrakcyjnego miejsca spotkań w postaci Plenerowego Kina Letniego.

Zobacz projekt

Etapy realizacji budżetu obywatelskiego

Etap 1

kampania informacyjno-edukacyjna – realizacja przewidziana w okresie od
15 maja 2017 r. do 23 czerwca 2017 r.

Etap 2

zgłaszanie propozycji projektów zadań – realizacja przewidziana w okresie
od 26 czerwca 2017 r.
do 21 lipca 2017 r.

Etap 3

weryfikacja zgłoszonych propozycji zadań – realizacja przewidziana w okresie od 24 lipca 2017 r. do 30 sierpnia 2017 r.

Etap 4

głosowanie – realizacja przewidziana w okresie od 1 września 2017 r. do
11 września 2017 r.

Etap 5

podanie wyników do publicznej wiadomości nastąpi wrzesień / październik 2017 r.

Mapa z lokalizacjami zgłoszonych projektów