Bagnacavallo (Włochy)

 

Przed wieloma laty nawiązane zostały kontakty z włoskim miastem Bagnacavallo w prowincji Ravenna. Pierwsze kroki w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Strzyżowem a Bagnacavallo (nieoceniona pomoc Marii Mazur oraz Joanny Włodarczyk mieszkających w Bagnacavallo) miały miejsce już w roku 1998. Początkowo wzajemne wizyty związane były przede wszystkim z obchodami w naszych miastach Dni Świętego Michała, który jest patronem zarówno Strzyżowa, jak i Bagnacavallo. Ważnym krokiem w zacieśnianiu kontaktów, było podpisanie listu intencyjnego we wrześniu 2000 r. w Bagnacavallo. Było to postanowienie o nawiązaniu oficjalnej współpracy partnerskiej pomiędzy naszymi miastami i gimnazjami w zakresie nauki i oświaty, wymiany młodzieży, kultury i sztuki, gospodarki i ochrony środowiska. List podpisali Burmistrz Strzyżowa Tadeusz Marek oraz Burmistrz Bagnacavallo Mario Mazzotti. Podpisanie umowy o partnerstwie nastąpiło natomiast 4 czerwca 2006 r. Umowę sygnowali Burmistrz Strzyżowa Marek Śliwiński oraz Burmistrz Bagnacavallo Laura Rossi.

 

Przez wiele lat wzajemnych kontaktów mieliśmy okazję do wspólnej prezentacji dorobku kulturalnego, wymiany oficjalnych delegacji i zespołów artystycznych. Udało się zbudować i rozwinąć współpracę szkół poprzez wymianę młodzieży; zrealizowano między innymi programy edukacyjne jak  Socrates Comenius czy „Młodzież”, uczniowie wyjeżdżali również na turnieje sportowe m.in. piłki siatkowej. Na tournee do Bagnacavallo wyjeżdżał Strzyżowski Chór Kameralny, a samo miasto stało się nieodzownym punktem przystankowym na trasie wyjazdów mieszkańców gminy, którzy wśród mieszkańców włoskiego miasta znaleźli wielu dobrych znajomych a nawet przyjaciół. Zacieśnianiu więzi sprzyjała (i sprzyja nadal) również obecność papieża Polaka.

 

Dzięki współpracy z włoskim miastem Bagnacavallo udało się nawiązać kontakt z angielskim miastem Stone, którego efektem była wymiana oficjalnych delegacji, a w lipcu 2008 roku w Anglii z dużym powodzeniem koncertował Strzyżowski Chór Kameralny. 

Z powodzeniem swoje obrazy wystawiał w Bagnacavallo strzyżowski artysta Józef Franczak. 

 


Zobacz więcej informacji:

 

O Bagnacavallo

 

 Kalendarium

 

 

 Współpraca młodzieży

 
 

Budżet obywatelski 2017