Gorodok (Ukraina)

     Jednym z młodszych partnerstw Strzyżowa, jest partnerstwo z ukraińskim miastem Gorodok. Po czterech latach przyjaźni sformalizowanie kontaktów w postaci podpisania umowy o współpracy nastąpiło 30 czerwca 2007 r.

     Głównymi założeniami współpracy są m.in.: podtrzymywanie stałych więzi między obydwu miastami, wymiana młodzieży, grup sportowych, wspólne działania na płaszczyźnie kultury, sztuki, turystyki i sportu, a także rozwijanie bezpośrednich kontaktów między przedsiębiorcami i mieszkańcami miast.

     Podwaliną i trzonem wspólnych więzi między gminami Strzyżów i Gródek są kwestie ekologii, realizowane głównie poprzez Związek Komunalny „Wisłok”. Na przestrzeni lat udało się wspólnie realizować wiele ciekawych przedsięwzięć. Warto wymienić chociażby uczestnictwo strzyżowskich szachistów w turnieju w Gorodoku, wymiany młodzieży podczas turniejów sportowych w piłce nożnej i siatkowej czy tenisie stołowym, wzajemne wizyty oficjalnych delegacji miast, pobyt młodzieży z Ukrainy na koloniach w Strzyżowie.

     Jednym z najważniejszych przedsięwzięć, realizowanych w latach 2006-2007 wspólnie ze wschodnim partnerem, był projekt „Polsko-Ukraińska Eurostrada Sportowa”, którego rezultaty, to m.in.:

  • zaangażowanie różnych instytucji działających w zakresie sportu, turystyki oraz kultury we współpracę polsko-ukraińską,
  • podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez zwiększenie liczby turystów polskich i ukraińskich, odwiedzających region podczas organizowanych zawodów narciarskich i pływackich,
  • umożliwienie aktywnego udziału osób niepełnosprawnych w międzynarodowych zawodach pływackich,
  • polsko-ukraiński obóz zimowy, zakończony zawodami w narciarstwie alpejskim.

                 

 
 

Budżet obywatelski 2017