Tisno (Chorwacja)

     Pierwsze kontakty między naszymi miastami miały charakter turystyczny. Tisno to malownicze, turystyczne miasteczko położone na jednej z wysp w środkowej części chorwackiej Dalmacji, i dla niektórych mieszkańców gminy, było ono stałym punktem na mapie turystycznych wojaży. Jak w wielu wcześniejszych partnerstwach, tak i tu prywatne kontakty i znajomości (zapoczątkowane przez Leszka Szczęcha) zaowocowały po dwóch latach oficjalnymi rozmowami o współpracy, które podjął w imieniu samorządu zastępca Burmistrza Strzyżowa – Waldemar Góra. Chorwacja była w tym czasie żywo zainteresowana nawiązaniem kontaktów z partnerem będącym już w strukturach Unii Europejskiej, była bowiem w trakcie negocjacji akcesyjnych. W ten oto sposób 14 czerwca 2010 r., podczas wizyty w Strzyżowie przedstawicieli władz samorządowych z chorwackiego Tisno, podpisana została jednostronnie umowa partnerska pomiędzy naszymi miastami. Ostatecznym dopełnieniem formalności na drodze wzajemnej  współpracy było sygnowanie umowy w Tisno przez Burmistrza Strzyżowa Marka Śliwińskiego, podczas wizyty strzyżowskiej delegacji  we wrześniu 2010 roku.

 

     Porozumienie o współpracy obejmuje m.in. podtrzymywanie kontaktów i więzi między mieszkańcami, popularyzację informacji o miastach, współpracę między szkołami, wymianę w dziedzinie kultury, sztuki, turystyki i sztuki, rozwijanie bezpośrednich kontaktów przedsiębiorców.

 

     W maju 2011 roku delegacja z Chorwacji przebywała w Strzyżowie. Omówiono zasady współpracy oraz plan realizacji wspólnych przedsięwzięć do czasu przystąpienia Chorwacji do UE, które ma mieć miejsce w lipcu 2013 roku. Tisno zostało również rekomendowane przez naszą gminę do włączenia w struktury Europejskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich, co nastąpi po oficjalnym przystąpieniu Chorwacji do UE.

 

     W ramach partnerstwa, choć stosunkowo jeszcze krótkiego, udało się zrealizować kilka owocnych wizyt, dzięki zaangażowaniu obu stron. Na przełomie kwietnia i maja  2012 dzieci z terenu gminy Strzyżów wyjechały na kilkudniowy pobyt do Tisno, gdzie wraz z dziećmi chorwackimi wzięły udział w narodowym programie młodzieżowym.

  

www.tisno.hr

 
 

Budżet obywatelski 2017