Svidnik (Słowacja)

 

Pierwsze kontakty Strzyżowa ze Svidnikiem nawiązane zostały początkiem lat 90-tych, kiedy to burmistrzem Svidnika był Karol Kalinak. Prekursorem naszych kontaktów ze słowackim miastem był Andrzej Konieczkowski - ówczesny dyrektor wojewódzkiego Zakładu Weterynarii w Krośnie. Ograniczały się one początkowo do corocznych oficjalnych wizyt delegacji Strzyżowa i Svidnika, w czasie których wymieniano doświadczenia, omawiano możliwości współpracy przygranicznej w sferze gospodarczej, kulturalnej, wymiany młodzieży grup i zespołów sportowych. Ożywienie wzajemnychrelacji miało miejsce za sprawą wymiany grup artystycznych i sportowych dzieci, jak i dorosłych podczas różnorodnych koncertów, turniejów  organizowanych w naszym mieście oraz Svidniku. 

 

Ważnym wydarzeniem we wzajemnych kontaktach były zorganizowane w Svidniku w listopadzie 1997 roku Międzynarodowe Svidnickie Targi Gospodarcze z udziałem wystawców ze Strzyżowa (CS „Roksana”, PUSP „Auto-Service” i PPH „Polsport”). W Svidniku koncertowały m.in. Strzyżowska Orkiestra Dęta, Zespół Pieśni i Tańca „Pogórze”.

 

Jedną z ważniejszych dat we wzajemnych kontaktach był 9 sierpnia 2003 r., kiedy podczas wizyty oficjalnej władz samorządowych w Svidniku, podpisano deklarację partnerstwa, umożliwiającą złożenie wniosku w ramach Programu Phare 2001 Współpracy Przygranicznej Polska-Słowacja w zakresie Programu Aktywizującego Miasta.

 

Podpisanie umowy o partnerstwie pomiędzy miastami nastąpiło 7 lipca 2005 roku w Svidniku. Umowę sygnowali ze strony gminy Strzyżów burmistrz Marek Śliwiński, zaś ze strony miasta Svidnik burmistrz Michal Bartko.

 

Efektem współpracy są już na stałe wpisane w kalendarz obu miast imprezy kulturalne i sportowe, jak  również wyjazdy rodzinne i towarzyskie. Jedną z większych imprez, jakie zorganizowaliśmy we współpracy ze słowackim partnerem na terenie naszej gminy, była Polsko-Słowacka Familiada Sportowa od listopada 2009 r. do sierpnia 2012 r. W ramach tego projektu organizowane były ferie zimowe z obozem  narciarskim dla rodzin, zawody pływackie oraz obóz rowerowy zakończony zawodami rowerowymi.  

 


     Zobacz więcej informacji:

 

O Svidniku

 
 

Budżet obywatelski 2017